Sverok Nedre Norrland
Kallelse till årsmöte 2013
Tid och plats: Tingssalen, Gamla Tingshuset, Samuel Permans Gata 13, Östersund
Söndagen den 21:a april, 13:00.

Sverok Nedre Norrland inbjuder härmed distriktets medlemmar att delta på årsmötet för år 2013.
Varje förening får sända ombud i följande omfattning (baserat på de siffror som rapporterats till Sverok under föregående år):
5 – 25 medlemmar: 2 ombud
26-50 medlemmar: 3 ombud
51 – 75 medlemmar: 4 ombud
76 medlemmar och uppåt: 5 ombud

Efter mötet bjuder Sverok Nedre Norrland på middag.

Anmäl er till middagen per post till vår postbox eller via epost till kassören senast 7:e april. Meddela allergi eller behov av specialkost i samband med anmälan.

Självklart får medlemmar i distriktets alla föreningar delta på mötet, det är gratis att vara med för alla medlemmar. Föranmälan är inte nödvändig, men det är ändå bra om ni som vill komma hör av er så vi får en uppfattning om ungefär hur många vi blir.
Sverok NN står för viss reseersättning, upp till 500 kr per person.

Motioner till årsmötet kan skickas in per post till vår postbox, eller via epost till kassören, eventuella motioner ska vara inne senast 7:e april.

Årsmöteshandlingarna kommer publiceras på http://nn.sverok.se/ samt skickas per epost senast den 14:e april.