Styrelsen har arbetat fram nya projektbidragsregler. Årsmötet tyckte nämligen att det är en bra sak att faktiskt ha regler för projektbidraget. Det tycker styrelsen också.

De nya reglerna, med tillhörande formulär, kommer att finnas tillgängliga på Sverok NNs hemsida senast den 30 juni.

Första brytdatum för ansökan är 31 augusti. Det innebär att ansökningar som kommit in senast 31 augusti behandlas på första styrelsemötet efter 31 augusti. Ansökningar som inkommer senare behandlas vid nästa brytdatum den 30 november. Brytdatumen är till för att lättare fördela pengarna jämnt över föreningarna och verksamhetsåret.

Det ska bli mer rättvist helt enkelt. Det är också en bra sak.