Hej

Vi vill med detta Inlägg bjuda in dig och din förening till 2017’s årsmöte som sker söndagen den 19e februari i Sundsvall.

Mötet kommer att vara på storgatan 54 Sundsvall, i Studiefrämjandets lokal och mötet börjar 12:00 och efteråt bjuds det på mat för den som vill.

Distriktet står även för resekostnad till och från mötet.

Några viktiga datum.

2017-02-5 Sista anmälningsdag.
2017-02-5 Motionsstopp, alla motioner behöver vara inskickade till styrelsen senast det här datumet.
2017-02-12 Årsmöteshandlingarna publiceras på hemsidan och skickas via epost till alla anmälda.
2017-02-19 Möte
Varje förening får sända ombud i följande omfattning (baserat på de siffror som rapporterats till Sverok under föregående år):
5 – 25 medlemmar: 2 ombud
26 – 50 medlemmar: 3 ombud
51 – 75 medlemmar: 4 ombud
76 medlemmar och uppåt: 5 ombud
Anmälan sker genom detta dockument
Vid frågor kan ni kontakta John Winroth som vice ordföranden.
tel:0730934462
E-mail: john@lanexperience.se
MVH Styrelsen för Sverok NN