Kontaktmail

Frågor och ansökningar mm. skickas till:

info@nn.sverok.se

Postadress

Sverok Nedre Norrland
BOX 6025
85006 Sundsvall

Styrelsen

Ordförande:

Stefan Burström
info@nn.sverok.se

Kassör:
Andreas Uppling
info@nn.sverok.se

Sekreterare:
Magnus Eriksson
info@nn.sverok.se

Styrelseledamoter:

Luna Eriksson
info@nn.sverok.se

Morgan Delden
info@nn.sverok.se

Kristian Frost
info@nn.sverok.se

Valberedning

Malin Runsten
malin.runsten@gmail.com

Revisorer

Ulf Jensen
ulf.jensen@nn.sverok.se

Tim sandin-Piippo
tim.piippo@hotmail.com